Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki to narzędzie, które jest niezbędne do tego, aby przekazywać dalszym użytkownikom istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zaklasyfikowanych substancji oraz preparatów, w tym także informacji, które pochodzą z właściwym raportów bezpieczeństwa chemicznego.

Informacje, które dostarczone są w kartach charakterystyki zgodne są z tymi znajdującymi się w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, jeśli jest on niezbędny. W sytuacji, kiedy sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego w załączniku dołączonym do karty charakterystyki znajdują się właściwe scenariusze narażenia. Wszystko po to, aby odwoływanie się do nich w odpowiednich kartach charakterystyki było prostsze. (Załącznik II ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wydany 18 grudnia 2006r.

Dotyczący rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, a także stosowanych ograniczeń co do chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.).Tłumaczenia SDS wykonują wykwalifikowani specjaliści mający wykształcenie kierunkowe. Zalicza się do nich między innymi chemików oraz inżynierów środowiska. Nierzadko zdarza się, że aby opracowano jedną kartę charakterystyki niezbędna jest współpraca kilku osób i liczne konsultacje. Na cenę tłumaczenia kart charakterystyki z języka obcego na język polski składają się:-tłumaczenie pisemne dokumentu;-weryfikacja przed drugiego tłumacza, którego określa się mianem weryfikatora.

Jest to postępowanie zgodne z normą ISO 17100:2015;-dostosowanie do wymogów polskiego prawa zgodnie z danymi, jakie znajdują się w oryginalnym dokumencie bądź innymi informacjami, jakie dostarczył klient. Dostosowanie kart do przepisów, jakie aktualnie obowiązują w Polsce/na terenie Unii Europejskiej to odpowiednie tłumaczenie tytułów głównych szesnastu sekcji, a także – o ile występują – podsekcji zgodnie z REACH, a także właściwe tłumaczenie zwrotów R i S/H i P.

Więcej o specyfice tłumaczeń kart charakterystyki dowiesz się na portalu pomoc-chemiczna.pl >>

Jeśli określone są wartości NDS/NDSCh/NDSP dla poszczególnych składników, należy podać je w sekcji 8. Inne informacje to tłumaczenie zgodne z treścią, jaka znajduje się na oryginalnej karcie. Karty przygotowywane są w oparciu między innymi o:-wymagania, jakie odnoszą się do kart charakterystyki, które opisane są w Tytule IV, art. 31 Rozporządzenia REACH (Informacje w łańcuchu dostaw), a także wytyczne do ich sporządzania, których opis znajduje się w załączniku II do rozporządzenia;-rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 dotyczące klasyfikacji, oznakowania, a także pakowania substancji i mieszanin;-rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 10 sierpnia 2012 roku, które dotyczy kryteriów, a także sposobu klasyfikacji substancji chemicznych oraz ich mieszania;-rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 20 kwietnia 2012 roku dotyczące oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych, a także mieszanin niebezpiecznych i niektórych mieszanin.

Ujednolicenie formatu SDS, a także wymogów dotyczących informacji sprawiło, że karta charakterystyki jest dzisiaj dokumentem, który rozpoznawalny jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Previous Hurom One Stop
Next 7 Powodów, dla których warto kupić smartfon Xiaomi

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Mniej niż 20 proc. firm korzysta z chmury

Jedynie 29 proc. krajowych firm korzysta w swojej działalności z technologii mobilnych, 18 proc. – z chmury obliczeniowej, a tylko 8 proc. z dużych zbiorów informacji oraz ich analizy (big data) – wynika z badania IDC

Strefa Biznesu 0 Comments

Rośnie rola marketingu w firmach

Powszechny dostęp do technologii mobilnych i internetu wykreował nowy typ konsumenta, który z jednej strony jest bardziej świadomy swoich decyzji, a z drugiej pozostawia po sobie tysiące śladów w przeglądarkach, aplikacjach i systemach transakcyjnych. To

Strefa Biznesu 0 Comments

Najbardziej potrzebne sprzęty w salonie fryzjerskim

Z usług salonów fryzjerskich każdego dnia korzysta tysiące osób. Jest to bardzo popularny rodzaj działalności usługowej, na rynku tym panuje bardzo duża konkurencja. Właściciel salonu, który chce aby odwiedzali go

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź