Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenia kart charakterystyki to narzędzie, które jest niezbędne do tego, aby przekazywać dalszym użytkownikom istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do zaklasyfikowanych substancji oraz preparatów, w tym także informacji, które pochodzą z właściwym raportów bezpieczeństwa chemicznego.

Informacje, które dostarczone są w kartach charakterystyki zgodne są z tymi znajdującymi się w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, jeśli jest on niezbędny. W sytuacji, kiedy sporządzono raport bezpieczeństwa chemicznego w załączniku dołączonym do karty charakterystyki znajdują się właściwe scenariusze narażenia. Wszystko po to, aby odwoływanie się do nich w odpowiednich kartach charakterystyki było prostsze. (Załącznik II ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wydany 18 grudnia 2006r.

Dotyczący rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń, a także stosowanych ograniczeń co do chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.).Tłumaczenia SDS wykonują wykwalifikowani specjaliści mający wykształcenie kierunkowe. Zalicza się do nich między innymi chemików oraz inżynierów środowiska. Nierzadko zdarza się, że aby opracowano jedną kartę charakterystyki niezbędna jest współpraca kilku osób i liczne konsultacje. Na cenę tłumaczenia kart charakterystyki z języka obcego na język polski składają się:-tłumaczenie pisemne dokumentu;-weryfikacja przed drugiego tłumacza, którego określa się mianem weryfikatora.

Jest to postępowanie zgodne z normą ISO 17100:2015;-dostosowanie do wymogów polskiego prawa zgodnie z danymi, jakie znajdują się w oryginalnym dokumencie bądź innymi informacjami, jakie dostarczył klient. Dostosowanie kart do przepisów, jakie aktualnie obowiązują w Polsce/na terenie Unii Europejskiej to odpowiednie tłumaczenie tytułów głównych szesnastu sekcji, a także – o ile występują – podsekcji zgodnie z REACH, a także właściwe tłumaczenie zwrotów R i S/H i P.

Więcej o specyfice tłumaczeń kart charakterystyki dowiesz się na portalu pomoc-chemiczna.pl >>

Jeśli określone są wartości NDS/NDSCh/NDSP dla poszczególnych składników, należy podać je w sekcji 8. Inne informacje to tłumaczenie zgodne z treścią, jaka znajduje się na oryginalnej karcie. Karty przygotowywane są w oparciu między innymi o:-wymagania, jakie odnoszą się do kart charakterystyki, które opisane są w Tytule IV, art. 31 Rozporządzenia REACH (Informacje w łańcuchu dostaw), a także wytyczne do ich sporządzania, których opis znajduje się w załączniku II do rozporządzenia;-rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 dotyczące klasyfikacji, oznakowania, a także pakowania substancji i mieszanin;-rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 10 sierpnia 2012 roku, które dotyczy kryteriów, a także sposobu klasyfikacji substancji chemicznych oraz ich mieszania;-rozporządzenie Ministra Zdrowia wydane 20 kwietnia 2012 roku dotyczące oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych, a także mieszanin niebezpiecznych i niektórych mieszanin.

Ujednolicenie formatu SDS, a także wymogów dotyczących informacji sprawiło, że karta charakterystyki jest dzisiaj dokumentem, który rozpoznawalny jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Previous Hurom One Stop
Next 7 Powodów, dla których warto kupić smartfon Xiaomi

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Praca na Kujawach i Pomorzu czeka – co czwarta firma będzie zatrudniać!

Stopa bezrobocia spada, choć nadal wynosi blisko 12%. Czy to oznacza, że w naszym województwie nie ma pracy? Czy szukanie nowego zatrudnienia musi trwać miesiącami i być nieustanną harówką? Nie!

Strefa Biznesu 0 Comments

Meble barberskie

Mężczyźni coraz chętniej, zamiast chodzić do tradycyjnego fryzjera, wybierają salony barberskie. Te powstają, zwłaszcza w dużych miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Gdańsk. Aby założyć zakład barberski należy mieć nie

Strefa Biznesu 0 Comments

Jak znaleźć najlepszą pożyczę w Kujawsko-Pomorskim?

Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego chętnie korzystają z kredytów czy pożyczek, a także innych produktów bankowych oraz pozabankowych. Czy zawsze robią to z korzyścią dla siebie?  Niekoniecznie. Nie popełniaj tego błędu i

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź