O eksporcie chemikaliów

O eksporcie chemikaliów

Unijne prawodawstwo chemiczne reguluje między innymi kwestie związane z importem i eksportem produktów chemicznych. Zagadnienia te są uregulowane w sposób bardzo ścisły. Wynika to z faktu, iż przemysł chemiczny w państwach członkowskich Unii Europejskiej plasuje się w czołówce największych producentów chemikaliów. W efekcie import/eksport uregulowane zostały zarówno przepisami zawartymi w rozporządzeniach unijnych, jak w traktatach międzynarodowych.

Sprawdź więcej na http://doradztwochemiczne.pl >>

Handel niebezpiecznymi chemikaliami w świetle Konwencji Rotterdamskiej

Handel niebezpiecznymi chemikaliami regulowany jest między innymi przez zapisy Konwencji Rotterdamskiej. Zgodnie z jej zapisami na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej zabronione jest lub bardzo mocno ograniczone produkowanie i stosowanie niektórych chemikaliów. Lista tych chemikaliów została wymieniona w Załączniku III do tejże Konwencji. Procedurą PIC objętych na chwilę obecną jest 47 chemikaliów. Obowiązkiem importera/eksportera takich chemikaliów jest uzyskanie odpowiedniej zgody. Celem procedury PIC, które reguluje kwestie obrotu chemikaliami jest ochrona środowiska naturalnego oraz zdrowia przed ewentualnym zagrożeniem. Ograniczaniami i zakazami objęte zostały między innymi takie substancje ważne z punktu widzenia producentów i importerów mieszanin, zakładów przemysłu chemicznego, a pośrednio także dla konsumentów, jak:

permetryna;

związki rtęci;

związki ołowiu;

nikotyna;

pestycydy;

związki trybutolycyny.

Konwencja Rotterdamska została wdrożona 17 czerwca 2008 roku. Wywożone chemikalia, które objęte zostały procedurą PIC muszą mieć odpowiednio oznakowane opakowania.

Z pomocą dla firm zajmujących się importem/eksportem chemikaliów

Firm, które w naszym kraju zajmują się lub planują zająć importem, jak i importem substancji chemicznych z krajów nie będących członkami Unii Europejskiej jest dość sporo. Oferta Consultchem skierowana jest do takich właśnie firm. Consultchem oferuje kompleksową ocenę eksportowanych czy importowanych substancji chemicznych pod kątem wymagań prawnych, które obowiązują na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Dopełnienie wymogów formalnych związanych z importem/eksportem substancji chemicznych pochłania mnóstwo czasu. Korzystając z usług profesjonalnej firmy eksporterzy/importerzy mogą zaoszczędzić mnóstwo czasu i skupić się wyłącznie na prowadzeniu firmy. Swoją ofertę Consultchem kieruje przede wszystkim do już działających na rynku firm, które zamierzają rozwijać swoją działalność, jak i do firm, które dopiero w imporcie/eksporcie chemikaliów stawiają pierwsze kroki. Zatrudnieni w firmie specjaliści na życzenie klientów mogą przygotować kompleksową dokumentację, która jest wymagana przy dokonywaniu zgłoszenia importu z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Eksperci, których zatrudnia Consultchem mogą zająć się także przygotowaniem dokumentacji eksportowej. Eksperci Consultchem swoją pracę zaczynają od wykonania audytu w celu dokonania oceny kart charakterystyki i wykrycia ewentualnych błędów w dokumentacji.

Previous Amfetamina ukryta w pudełku śniadaniowym
Next Dziecko poszkodowane w wypadku w gospodarstwie rolnym

Może to Ci się spodoba

Strefa Biznesu 0 Comments

Mniej niż 20 proc. firm korzysta z chmury

Jedynie 29 proc. krajowych firm korzysta w swojej działalności z technologii mobilnych, 18 proc. – z chmury obliczeniowej, a tylko 8 proc. z dużych zbiorów informacji oraz ich analizy (big data) – wynika z badania IDC

Strefa Biznesu 0 Comments

Jak zorganizować przestrzeń biurową?

Urządzenie biura to wyzwanie, przed którym prędzej czy później staje wielu przedsiębiorców. Nawet w przypadku prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej może pojawić się konieczność stworzenia dla siebie takiej przestrzeni do pracy.

Strefa Biznesu 0 Comments

Segregatory – potrzebne w domu i w biurze

Na pewno każdy kiedyś już widział lub nawet posługiwał się segregatorem. Jest to bardzo przydatne urządzenie, które głównie stosowane jest w przestrzeniach biurowych, jednak sprawdza się także w wielu domach.

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź